MAIN

MAIN
klik here

Penguin pergi makan anginMurid menghasilkan origami piguin menggunakan kertas warna yang dibekalkan

hasil kerja kumpulan murid 6 tahun


hasil kerja murid 5 tahun


Pneceritaan mengenai kisah pinguin pergi berjalan-jalan bersama kawan-kawannya
di atas kertas manila kad memang menarik dan murid mula bercerita dengan berbagai2
kisah.

Tiada ulasan:

Penguin pergi makan anginMurid menghasilkan origami piguin menggunakan kertas warna yang dibekalkan

hasil kerja kumpulan murid 6 tahun


hasil kerja murid 5 tahun


Pneceritaan mengenai kisah pinguin pergi berjalan-jalan bersama kawan-kawannya
di atas kertas manila kad memang menarik dan murid mula bercerita dengan berbagai2
kisah.