MAIN

MAIN
klik here

MELABEL BAHAGIAN BADAN SERANGGA

Murid-murid diminta melabel bahagian badan serangga dalam kumpulan.

Setiap kumpulan melabel gambar serangga dengan bimbingan guru.
Hasil kerja murid telah dipamerkan .

Tiada ulasan:

MELABEL BAHAGIAN BADAN SERANGGA

Murid-murid diminta melabel bahagian badan serangga dalam kumpulan.

Setiap kumpulan melabel gambar serangga dengan bimbingan guru.
Hasil kerja murid telah dipamerkan .